Privacyverklaring

 

Van ’t Hof Advies in Stijl, gevestigd aan Koedijkerweg 2 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van ’t Hof Advies in Stijl respecteert de privacy van haar klanten. Van ’t Hof Advies in Stijl verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel, waarvoor ze zijn verstrekt en alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Contactgegevens:

www.vanthofadviesinstijl.nl

Koedijkerweg 2, 3816BV Amersfoort.

Telefoonnummer: 06-52569748

e-mailadres: info@vanthofadviesinstijl.nl

Alice van ’t Hof is de Functionaris Gegevensbescherming van Van ’t Hof Advies in Stijl. Zij is te bereiken via info@vanthofadviesinstijl.nl. Persoonsgegevens die Van ’t Hof Advies in Stijl verwerkt: persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Van ’t Hof Advies in Stijl verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Van ’t Hof Advies in Stijl verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Persoonsgegevens m.b.t. de uitgebrachte adviezen
 • Foto’s gemaakt tijdens workshops/ trainingen/ persoonlijke adviezen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Van ’t Hof Advies in Stijl persoonsgegevens? Van ’t Hof Advies in Stijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten.
 • Het afhandelen van de betaling voor de dienstverlening/ versturen van facturen.
 • Versturen van de nieuwsbrieven, indien je daar zelf vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming Van ’t Hof Advies in Stijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van ’t Hof Advies in Stijl) tussen zit. Hoe lang worden gegevens bewaard? Van ’t Hof Advies in Stijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Van ’t Hof Advies in Stijl hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: – Adres & e-mailgegevens:

 • Onbeperkt voor de lezers van de nieuwsbrieven Je kunt je op elk gewenst moment (zelf) uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer jij je uitschrijft zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.
 • 2 jaar voor overige klanten en contacten, die geen persoonlijk advies hebben ontvangen van Van ’t Hof Advies in Stijl. – Persoonsgegevens met betrekking tot uitgebrachte adviezen bewaart Van ’t Hof Advies in Stijl tot 10 jaar na het laatste klantencontact. Daarna worden de gegevens, inclusief adres & e-mailgegevens uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden: Van ’t Hof Advies in Stijl verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ze zal deze uitsluitend aan derden verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto’s die gemaakt zijn tijdens workshops/trainingen/persoonlijke adviezen, zullen uitsluitend met derden worden gedeeld, of worden gepubliceerd, nadat je uitdrukkelijk en persoonlijk toestemming daarvoor hebt gegeven. Gegevens over gebruik van de website en cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van Van ’t Hof Advies in Stijl worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan me name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Op de website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Van ’t Hof Advies in Stijl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Van ’t Hof Advies in

Stijl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van ’t Hof Advies in Stijl. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Van ’t Hof Advies in Stijl een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@vanthofadviesinstijl.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vraagt Van ’t Hof Advies in Stijl jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine reabable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burger Servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Van ’t Hof Advies in Stijl zal zo snel als mogelijk op jouw verzoek reageren, maar binnen 4 weken. Van ’t Hof Advies in Stijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Van ’t Hof Advies in Stijl persoonsgegevens beveiligt. Van ’t Hof Advies in Stijl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van ’t Hof Advies in Stijl via: info@vanthofadviesinstijl.nl

Wijziging privacyverklaring Van ’t Hof Advies in Stijl behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 28 mei 2019.